Ženy a pôrodné asistentky

Milí priatelia,

v dnešných dňoch sú v médiach správy, že lekári dali výpovede, niekt.ženy majú strach ako porodia, kde? Tak je tu riešenie, naše pôrodné asistentky sú vzdelané, majú kompetencie pomôcť pri fyziologickom pôrode, byť so ženou…napokon sú to väčšinou oni, kto trávi s rodiacou ženou väčšinu času.

Magdaléna Dobrava

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Amurská 71, 821 06 Bratislava

Rada pôrodných asistentiek

 

Pôrodné asistentky majú kompetencie, vedomosti a skúsenosti pre odvádzanie fyziologických pôrodov

( Stanovisko k situácii v zdravotníctve v súvislosti s výpoveďami lekárov )

 

Pri čítaní dnešných správ z domova a sledovaní udalostí, ktoré sa dejú v oblasti zdravotníctva, sme sa so znepokojením dozvedeli, že v prípade krízového stavu v zdravotníckych zariadeniach spojeného s výpoveďami lekárov, majú nemocnice v pláne odvážať naše rodičky do Poľska a na Moravu. Preto sa pýtame: „Prečo nevyužijú zdravotnícke zariadenia kompetencie, vedomosti a skúsenosti pôrodných asistentiek? V zmysle vyhlášky č. 364/2005 Z. z. o rozsahu praxe sestier a pôrodných asistentiek, pôrodná asistentka je kompetentná samostatne odvádzať fyziologické pôrody. Podľa údajov WHO je 90% pôrodov fyziologických a pôrodné asistentky ich majú kompetenciu odviesť. Prečo zdravotnícke zariadenia strašia ženy, že nebudú mať kam ísť rodiť? Veď v prípade patologického pôrodu, alebo pôrodu fyziologického, ktorý sa v priebehu skomplikuje, vždy existuje možnosť postarať sa o rodičku v inom zdravotníckom zariadení, ktoré nemá problém s nedostatkom lekárov. Je to len otázka manažmentu pacienta a starostlivosti o neho.

Aj odhliadnuc od krízy, v ktorej sa naše zdravotníctvo nachádza, v našej krajine ani zďaleka nedosahujeme podmienky, aké by si tehotné a rodiace ženy zaslúžili a aké majú ženy v celej Európe. Či už sa to týka výberu miesta pôrodu, polohy pri pôrode, alebo osoby, ktorá má asistovať žene pri pôrode. Dokazuje to aj prieskum spokojnosti so starostlivosťou v Slovenských pôrodniciach, ktoré boli nedávno zverejnené na webovej stránke www.rodinka.sk, kde sa najlepšie umiestnili zariadenia, ktoré sú počtom pôrodov síce menšie, ale ktoré sa svojou filozofiou najviac približujú predstavám žien – akceptujú ich požiadavky spojené s priebehom pôrodu, starostlivosťou o dieťa, ale hlavne, kde sa snažia zabezpečiť príjemné, útulné prostredie s akceptovaním intimity. To je len časť problémov, ktoré naše ženy postupne odkrývajú a pôrodné asistentky majú snahu ich v tomto snažení podporovať.Preto pôrodné asistentky podporujú každú formu aktivity, ktorá je zameraná na skvalitnenie starostlivosti o ženu a matku a sú ochotné podporiť ženy a matky aj v tomto náročnom období.

S pozdravom

Mgr. Iveta Lazorová, viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu SKSaP

Tel: 0903 778 209, e-mail: lazorova.iveta@pobox.sk

http://www.sksapa.sk/zoznam-porodnych-asistentiek.html